Údržba verejnej zelene

Hľadáte niekoho kto by sa postaral o Vašu zeleň, ste Tí, ktorí sa o zeleň staráte, ale nestačia Vám vlastné kapacity, momentálne nemáte dostatok ľudí, či potrebných strojov? Radi Vám pomôžeme. V dostatočnom predstihu nás prosím kontaktujte.

udrzba_verejnej_zelene_477_l
udrzba_verejnej_zelene_293_l
udrzba_verejnej_zelene_298_l
udrzba_verejnej_zelene_299_l
udrzba_verejnej_zelene_300_l
udrzba_verejnej_zelene_301_l
udrzba_verejnej_zelene_302_l
udrzba_verejnej_zelene_303_l
udrzba_verejnej_zelene_304_l
udrzba_verejnej_zelene_305_l
udrzba_verejnej_zelene_306_l
udrzba_verejnej_zelene_307_l
udrzba_verejnej_zelene_308_l
udrzba_verejnej_zelene_309_l
udrzba_verejnej_zelene_310_l
udrzba_verejnej_zelene_311_l
udrzba_verejnej_zelene_312_l
udrzba_verejnej_zelene_313_l
udrzba_verejnej_zelene_314_l
udrzba_verejnej_zelene_315_l
udrzba_verejnej_zelene_316_l
udrzba_verejnej_zelene_318_l
udrzba_verejnej_zelene_319_l
udrzba_verejnej_zelene_320_l
udrzba_verejnej_zelene_321_l
udrzba_verejnej_zelene_322_l
udrzba_verejnej_zelene_323_l
udrzba_verejnej_zelene_324_l
udrzba_verejnej_zelene_325_l
udrzba_verejnej_zelene_326_l
udrzba_verejnej_zelene_327_l
udrzba_verejnej_zelene_328_l