O nás

Spoločnosť ADACOM – Žilina bola založená v roku 1994 zápisom do obchodného registra Okresného súdu v Žiline. V čase svojho vzniku pôsobila ako importér, predajca a autorizovaný servis záhradnej techniky a náradia. V priebehu relatívne krátkej doby, t. j. v roku 1997, na základe prieskumu trhu a stále rastúceho počtu profesionálne orientovaných zákazníkov, naša spoločnosť rozšírila svoj sortiment a preorientovala sa výhradne na profesionálnu sféru odberateľov.

Stala sa importérom a exkluzívnym dodávateľom komplexného sortimentu výhradne profesionálnej techniky na zakladanie a údržbu zelene. ADACOM exkluzívne zastupuje výhradne renomovaných európskych výrobcov, ponúka výlučne špičkovú profesionálnu techniku.

Dnes je spoločnosť ADACOM už jedným z najvýznamnejších dodávateľov komunálnej a záhradnej techniky pre slovenské mestá a obce, pre firmy starajúce sa o verejné priestranstvá, pre záhradnícke a sadovnícke centrá, pre realizátorov zelene ako aj pre spoločnosti starajúce sa o exteriéry svojich spoločností, o svoje vlastné areály.

Obzvlášť veľký dôraz v našej spoločnosti prikladáme na popredajnú starostlivosť o zákazníka, na servisnú a poradenskú činnosť. Organizujeme predvádzacie akcie, ale aj konzultačné a poradenské stretnutia, servisné školenia, prevádzkujeme telefonické „hotline" poradenstvo. Otvorili sme externé - zmluvné autorizované servisné a predajné strediská. No aj napriek tomu sa v súčasnosti sami aktívne staráme o stovky traktorových kosačiek, desiatky štvorkolesových a dvojkolesových traktorov a množstvo ďalších, nami dodaných pracovných strojov a zariadení.

Ďalším odvetvím činnosti našej spoločnosti je realizácia a údržba zelene sadových úprav. Skutočnosť, že dodávame a zároveň i vlastníme ucelenú radu špičkových profesionálnych strojov, ako i stále rastúce požiadavky našich odberateľov a významných obchodných partnerov, nás viedli v roku 2000 k rozhodnutiu rozšíriť svoju pôsobnosť na sféru dodávateľských prác a služieb v oblasti realizácií sadovníctva, zakladania a údržby zelene. V súčasnosti veľmi úspešne realizujeme zákazky týkajúce sa zakladania a údržby zelene, sadových úprav, záhradnej a krajinnej projekcie.

Navrhujeme, realizujeme a udržiavame závlahové systémy, jazerá i bio bazény. Vďaka pokrokovým technológiám a vlastnému vybaveniu špičkovou vysoko profesionálnou technikou sme veľmi úspešne spolupracovali pri výstavbe či rekonštrukcii mestských priestranstiev zelene, parkov i pri rekonštrukcii letiska, pri úprave okolia viacerých obchodných centier, obytných areálov i samostatných bytových domov, pri výstavbe exteriérov čerpacích staníc, pri úprave vnútropodnikových areálov ale aj súkromných záhrad.

Za naše úspechy vďačíme aj mnohým z Vás, Vám, našim verným zákazníkom. Vaše uznanie a dôvera nás motivujete, núti nás zlepšovať našu ponuku služieb, rozširovať našu ponuku strojov a zariadení, ktoré Vám uľahčia Vašu prácu. Vaše riadne a včasné plnenie si záväzkov voči našej spoločnosti nám umožňuje zlepšovať náš popredajný servis. Umožňuje nám mať v dispozícii včas to, čo potrebujete, Vami požadovaný spotrebný materiál a potrebné náhradné diely.

Verím, že aj v budúcnosti nám ostanete verní a naše vzájomne korektné a nadštandardné obchodné vzťahy nám pomôžu dosahovať spoločné úspechy.

Ing. Pavol Štyriak - konateľ spoločnosti

A ako to u nás vyzerá ?
Odkazy
Cerifikáty