Lesné rekultivátory

Už od roku 1972 francúzska spoločnosť DAIRON navrhuje celý rad nadrozmerných rotačných kultivátorov na prípravu lesnej pôdy schopných pracovať aj v extrémnych podmienkach.
Lesné stroje DAIRON rady DCR, DCF a DCE sú lesné frézy určené k rozdrveniu lesnej biomasy, náletov a menších pňov a k ich zapracovaniu do pôdy. K príprave podložia pre výsadbu nových stromčekov.

Tieto stroje sú k dispozícii s jedným alebo dvomi rotormi a môžu byť použité na:

  • príprava pôdy pred zasiatím, na pôde pokrytej stromami,

  • údržbu podrastov (čistenie krov a náletov, pestovanie lesa),

  • škôlky (vianočné stromčeky, topoly, ...).

RotaDairon DCF je špeciálne určený pre lesnícke práce. Tento lesný stroj môže spracovať plochu pokrytú 700 až 800 stromovými stonkami na hektár!


Rotadairon DCR / DCE je vhodnejší pre poľnohospodársku prácu.

 

 

lesny_rekultivator_x
lesne_rekultivatory_553_l
lesne_rekultivatory_551_l
lesne_rekultivatory_552_l
lesny_rekultivator_1
lesny_rekultivator_2
lesny_rekultivator_3