Podávanie materiálu pásovým dopravníkom | Adacom

Podávanie materiálu pásovým dopravníkom

SYPACIE NADSTAVBY S PÁSOVÝM PODÁVANÍM POSYPOVÉHO MATERIÁLU NESENÉ NA PODVOZKU NOSIČA NADSTAVIEB
 
Posypový materiál: posypová soľ, piesok, štrk, posypové zmesi
 
Šírka posypu regulovateľná do 10 až 13 metrov
 
Pohon nadstavby:
 • hydraulický systém nosiča nadstavieb
 • pomocný benzínový alebo naftový motor
 • vývodový hriadeľ nosiča nadstavieb
 
Usadenie na automobilový nosič nadstavieb:
 • na korbu nosiča
 • na falošné šasi Twist-Lock
 • kontajnerová nadstavba - nosič Multi-Lift
 • kontajnerová nadstavba - 2 ramenný nosič
 • individuálne zákaznícke riešenie
Sypacie nadstavby inertných posypových materiálov firmy Acometis majú zásobník posypového materiálu a rozmetávaciu jednotku vyrobené z nerezovej ocele. Táto skutočnosť vysokou mierou zvyšuje ich dlhodobú životnosť, mimoriadnu odolnosť, nízke prevádzkové náklady, rýchlu pripravenosť na nasadenie, bezpečnosť prevádzky av neposlednom rade aj nízky dopad na životné prostredie vďaka 100% recyklovateľnosti tohto materiálu. Nezanedbateľným efektom je tiež dlhodobý dizajnový efekt spočívajúci v dlhodobo trvalom estetickom vzhľade nadstavby.
 
Pri pásových sypačoch je posypový materiál podávaný prostredníctvom pásového dopravníka umiestneného na galvanizovanej oceľovej konštrukcii, ktorú je možné ako celok vybrať zo zásobníka sypača. Dopravníkový pás sa skladá z trojitého pleteného jadra so syntetickým klzným povrchom. Povrch pásu, ktorý je v kontakte so soľou alebo iným abrazívnym posypovým materiálom, je vyrobený z kaučukovej gumy a je ošetrený tak, aby odolával UV žiareniu, uhľovodíkom a hydraulickým olejom. Obvodový povrch hnacieho valca je navrhnutý na základe funkčných vlastností tohto pásu. Zvolené rozmery a kontaktná plocha valca zaručujú optimálny hnací moment a prenos energie. Pás je poháňaný valcom pripojeným cez reduktor priamo na vývodový hriadeľ motora. Pohonná zostava hnacieho valca sa teda skladá z dvoch jednotlivo demontovateľných prvkov, reduktora a hydraulického motora. Redukčné ložiská sú zosilnené (špecifické prevedenie pre ACOMETIS) tak, aby odolali záťaži pri rozbehu hnacieho valca. Meranie rýchlosti podávania, ktoré je nevyhnutné pre elektronické ovládanie, sa vykonáva priamo na vývode zo samotného reduktora. Výkon hydraulického motora je určený podľa požadovaných prietokov a potrebného rozbehového momentu. Na hydromotore sú zosilnené tesnenia a tiež tlakový prepad na zvýšenie životnosti celej zostavy. Toto zariadenie zaručuje veľmi vysokú silu pri podávaní materiálu, a to aj v okamihu spustenia spustenia, rovnako tak ako pravidelné a nepretržité otáčanie pásu. To je nevyhnutná podmienka na zabezpečenie rovnomerného dávkovania a rozmetávania.
 
Rozbíjač hrúd je umiestnený kolmo k pásovému dopravníku, otáča sa spoločne s ním, rozbíja hrudy posypového materiálu, vysekáva do nich zárezy a následne ich drví. Či je soľ mokrá alebo tvrdé, podávanie posypového materiálu do nerezovej rozmetávacej jednotky zostáva trvalo pravidelné.
 
Vďaka nádržiam na soľanku môže sypacia nadstavba rozmetať «soľnú suspenziu», zmes soli so soľankou. Tá má vynikajúcu účinnosť najmä pri nižších teplotách (NaCl až do -15 ° C), lepšie priľne k vozovke, urýchľuje proces topenia a šetrí množstvo použitej soli (max 20g/m²). Nádrž na roztok soli zo zosilneného polyetylénu PEHD je umiestnená vpredu pred zásobníkom posypového materiálu alebo po jeho stranách, v závislosti od požiadavky rozloženia hmotnosti automobilového nosiča. Soľ je v závislosti od jej zrnitosti zmáčaná buď na výstupe zo zásobníka inertného materiálu alebo pri dopadaní na rozmetávací disk presne riadenou dávkou slaného roztoku čerpaného priamo z nádrže. Dokonale homogénna zmes je potom rozmetaná po celej šírke vozovky.
 
Príslušenstvo:
 • Rôzne typy pohonov (motor, prídavná hydraulika)
 • Mikroprocesorové diaľkové ovládanie všetkých funkcií v závislosti na pojazdovej rýchlosti nosiča
 • Zber a diaľkový prenos dát so štandardným rozhraním RS232-EUROSYPAČ
 • Postranné alebo čelné nádrže na soľanku
 • Výroba soľanky priamo v nádrži na sypači (NaCl alebo CaCl2)
 • Bezpečnostné zábradlie, vysoký prístupový rebrík
 • Automaticky alebo ručne skladaná krycia plachta
 • Nosný rám na manipuláciu s prázdnym alebo plným strojom
 • Falošné šasi Twist Lock
 • Skladovacie stojky
 • Indiv

Nasledujúci produkt


Poštová adresa:

ADACOM progatec, s.r.o.
Stará Hradská 52
010 03 Žilina 3
Slovenská Republika

Kontakty:

Obchodné oddelenie:
 
Realizačné oddelenie:
 
Servisné oddelenie:
Telefón: 041 5001 853
Fax: 041 5643 621
Email: adacom@adacom.sk